Welkom

Boyemaheerd:

De zorgboerderij met zijn kenmerkende Friese paarden ligt aan de rand van het dorp Lutjegast in de gemeente Westerkwartier, met het uitzicht over de Mieden in het mooie coulisselandschap van Groningen. Deelnemers kunnen op de dagbesteding onder andere werken met dieren, boerderij werkzaamheden en binnen activiteiten verrichten en natuurlijk genieten van het buitenleven. De locatie is tevens rolstoel toegankelijk. Zorgboerderij Boyemaheerd is aangesloten bij BEZINN.

Werkzaamheden op de zorgboerderij:

U kunt een of meerdere dagdelen per week deelnemen aan de werkzaamheden. Samen met u wordt er gekeken naar werkzaamheden die passen bij uw vragen, wensen en mogelijkheden. Het is uiteraard mogelijk te kiezen voor meerdere werkzaamheden. Als u nog niet weet wat u wilt kunt u eerst verschillende dingen uitproberen. U werkt in eigen tempo en naar eigen mogelijkheden.

Ondersteuning en verzorging:

De zorgboerderij biedt dagbesteding en woonondersteuning aan volwassenen met een lichamelijke beperking, deelnemers met niet aangeboren hersenletsel, ouderen, ouderen met dementie, chronische zieken en deelnemers met een psychiatrische achtergrond. Bij de activiteiten is een medewerker aanwezig waar u een beroep op kunt doen, ook voor verzorging. Zij kunnen u naast het ondersteunen bij de activiteiten ook helpen bij bijvoorbeeld het toiletbezoek. Samen met de medewerker maakt u afspraken over wat u wilt doen bij zorgboerderij Boyemaheerd en welke verzorging en ondersteuning u daarbij wenst. Deze afspraken worden vastgelegd in uw persoonlijk plan.

Erkend leerbedrijf:

Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) voor leren in de praktijk in Zorg en Welzijn heeft zorgboerderij Boyemaheerd Lutjegast als erkend leerbedrijf geregistreerd. Een erkend leerbedrijf staat garant voor leermogelijkheden en deskundige begeleiding en wordt vermeld in het openbare bedrijvenregister van Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven kenniscentrum.

Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen:

Dit systeem wil zorgboeren ondersteunen bij het zichtbaar maken van dat wat ze op hun bedrijf te bieden hebben aan begeleiding en zorg. De deelnemer en de zorgpartners weten dan hoe de zorg en begeleiding eruit zien op de zorgboerderij. Ze kunnen dan bepalen of het aanbod past bij hun doelstellingen en wensen. De werkmap bestaat uit een lijst met onderwerpen waarbij de zorgboer moet beschrijven hoe deze door hem gerealiseerd zijn. In een aantal gevallen zijn ook de normen aangegeven waaraan moet worden voldaan. Voor deelname aan het kwaliteitssysteem moet de zorgboer aangesloten zijn bij één van de leden (regionale samenwerkingsverbanden) van de Federatie Landbouw en Zorg. Meer informatie over dit kwaliteitswaarborg vindt u op www.landbouwzorg.nl

Taxibus van zorgboerderij Boyemaheerd:

De zorgboerderij heeft een eigen taxi bus waarmee u opgehaald kunt worden.

Meer weten:

Wilt u meer informatie, of wilt u de boerderij eens bezoeken? De medewerkers staan u graag te woord. U kunt op werkdagen altijd contact met ons opnemen. Voor onze contactgegevens kijkt u op de pagina contact.