Archive for juli 4, 2017

Afscheid nemen van Rianne

Na eerst stage te hebben gelopen en daarna nog een jaar op de Boyemaheerd gewerkt te hebben heeft Rianne besloten om een nieuwe weg in te slaan

Iedereen heeft met veel plezier met haar samengewerkt en ook heeft Rianne het goed naar de zin gehad.

De lange afstand die zij steeds moest afleggen om hier te komen heeft haar doen besluiten om iets anders te gaan doen.

We hebben op een mooie/gezellige manier afscheid van Rianne genomen en wensen haar alle goeds toe voor de toekomst.

 

Nieuwsbrief van de Hersenstichting

Klik op de onderstaande link om de nieuwsbrief van de hersenstichting te lezen. Hier vindt u onder andere het bericht van de Kniepertjesactie die plaats vond op de voorjaarsmarkt van de Boyemaheerd.

E-nieuwsbrief Hersenstichting juli 2017