CORONA

Dinsdag 10 maart hebben wij de moeilijke beslissing genomen om de dagbesteding stop te zetten. Wij houden dagelijks via de telefoon. app of beeld,contact met deelnemers, mantelzorgers, en begeleiders. Mochten er moeilijkheden zijn proberen we hier een oplossing voor te bedenken, en als het echt nodig is bieden we opvang op zeer beperkte schaal of gaan we naar deelnemers thuis. Waar het nodig is bieden we hulp. Huishoudelijke hulp en woonbegeleiding gaat gewoon door, mits de deelnemer gezond is. Het zijn bijzondere tijden. Laten we goed om elkaar denken en hopelijk blijven we allemaal gezond. Zodra het weer verantwoord is starten we weer.

De Hartelijke groeten Team Boyemaheerd